Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Archiv aktualit


archiv: 2022 2023 2024 vše
úterý

31/10

2023

Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTU PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY

dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberk příjmově vymezeným osobám KARTA VOLNÉHO BYTU (dle čl. II Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberk pro příjmově vymezené osoby) a) Adresa bytu: Velký Hájek č.p. 1527 č. bytu 2 564 01 Žamberk b) Velikost bytu: 1 + 1 s kuchyňským koutem nadzemní podlaží: 1 Podlahová plocha bytu celkem 57,72 m2 z toho: pokoj s kuchyňským koutem 28,58;pokoj 13,09; předsíň 7,66; koupelna 3,82; WC 1,03; sklep 3,54 c) Základní měsíční nájemné (bez záloh na služby) cca 4644,- Kč/měsíc nájemné se přepočítá dle platných cenových předpisů a rozhodnutí Rady města d) Jistota (vratná záloha na byt) 5 000,- Kč složit na účet č. 1321394359/0800, VS 152702 vedený u Čs. spořitelny nebo do pokladny Správy budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk před sepsáním nájemní smlouvy do 5 dnů po vyrozumění o přidělení bytu. e) Prohlídka bytu je možná v pondělí dne 11. prosince 2023 od 15.00 do 15.30 hod. f) Datum posledního dne, kdy je možné podat žádost na předepsaném formuláři: středa 13. prosince do 13.00 hod. na Městský úřad Žamberk (radnici) do sekretariátu starosty. Zde si také vyzvednete formulář na sepsání žádosti, který je dále k dispozici na webových stránkách www.zamberk.cz. g) Veřejné losování zájemců o byt proběhne 14. prosince 2023 od 13,30 hodin v jednací síni Městského úřadu Žamberk (budova radnice) na Masarykově nám. č.p. 166 v Žamberku. h) Datum zveřejnění: 27. října 2023 Poznámka: S žadatelem o byt, který bude splňovat podmínky pravidel a bude vylosován, bude sepsána nájemní smlouva od 1. 1. 2024 na dobu určitou maximálně dva roky. Tři měsíce před uplynutím nájemní smlouvy bude nájemník moci požádat o její prodloužení, pokud bude nadále splňovat podmínky dle pravidel. Město Žamberk zastoupené Správou budov Žamberk s.r.o.

středa

23/8

2023

VYHLÁŠENÍ PRONÁJMU BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

Město Žamberk VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberk sociálně potřebným občanům KARTA VOLNÉHO BYTU (dle čl. II Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberk sociálně potřebným občanům) a) Adresa bytu: Čs. armády č.p. 457 č. bytu 4 564 01 Žamberk b) Velikost bytu: 1 + 1 Nadzemní podlaží: 1 Podlahová plocha bytu celkem 59,25 m2 z toho: pokoj 10,84 kuchyň 24,05 koupelna s WC 5,02 komora 8,75 předsíň 10,59 c) Základní měsíční nájemné (bez záloh na služby) 6 517,5 Kč / měsíc nájemné se přepočítá dle platných cenových předpisů a rozhodnutí Rady města (bez záloh na služby) d) Jistota (vratná záloha na byt) 5 000,- Kč složit na účet č. 1321394359/0800, VS 45704 vedený u Čs. spořitelny nebo do pokladny Správy budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk před sepsáním nájemní smlouvy do 5 dnů po vyrozumění o přidělení bytu. e) Prohlídka bytu je možná v pondělí dne 16. října 2023 od 16.00 do 16.30 hodin f) Datum posledního dne, kdy je možné podat žádost na předepsaném formuláři: pondělí 18. října 2023 do 13.00 hod. na Městský úřad Žamberk (radnici) do sekretariátu starosty. Zde si také vyzvednete formulář na sepsání žádosti, který je dále k dispozici na webových stránkách www.zamberk.cz. g) Nájemní smlouva bude sepsána od 1. 11. 2023 na dobu určitou maximálně 2 roky. Po této době bude moci nájemník žádat o prodloužení smlouvy, pokud bude nadále splňovat podmínky dle pravidel. h) Datum zveřejnění: 17. srpna 2023. Město Žamberk zastoupené Správ

středa

26/4

2023

ČEZ DISTRIBUCE - odstávka elektřiny

Vážení klienti, dne 09.05.2023 v čase mezi 7:30 a 14:00 hodin proběhne plánovaná odstávka elektřiny. Týká se to objektů: Smetanova 654, Nádražní 820, 821, 822, 823, Velký Hájek 1526, 1527, 1528, 1529, 1552, 1553.

středa

26/4

2023

OMEZENÍ DODÁVKY TUV - Klostermanova 990, Žamberk

Vážení klienti, Dne 27.04.2023 bude v čase od 9:00 do 15:00 hodin omezena dodávka TUV z kotelny Klostermanova 990. Důvodem je výměna cirkulačních čerpadel. Děkujeme za pochopení, Správa budov Žamberk, s.r.o.