Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Účetnictví

Služby vztahující se k správě nemovitostí

 • zpracování prvotních účetních dokladů
 • vystavení platebních příkazů k úhradě
 • vedení Knihy došlých a vydaných faktur
 • vedení hotovostní pokladny
 • evidence měsíčních plateb
 • zpracování roční účetní uzávěrky popřípadě je možné realizovat i v jiných termínech
 • možnost účetní konzultace
 • zpracování daně z příjmu včetně příloh
 • vyúčtování daně srážkové a zálohové

Administrativní servis zahrnuje

 • přehled vlastníků, respektive uživatelů jednotlivých bytů a nebytových prostor, bytových jednotek atd.
 • pasportizaci spravovaného majetku
 • vypracování a editaci evidenčních listů
 • kontakt s vlastníky, nájemci a uživateli jednotek
 • sestavení předpisu úhrad za užívání pro každý byt i nebytový prostor včetně předpisu záloh na úhrady za služby spojené s jejich užíváním
 • pomoc a konzultace při sestavení rozpočtu předpokládaných nákladů na správu, provoz a údržbu společných částí domu a nákladů na služby spojené s užíváním jednotek
 • evidenci o příjmech a výdajích spojených se správou domu
 • zajištění odečtů bytových poměrových měřidel tepla a studené vody, včetně zpracování podkladů pro rozúčtování na jednotlivé nájemníky popřípadě vlastníky jednotek
 • vyúčtování záloh na služby, správu domu
 • možnost zajištění tiskové sestavy pro pravidelnou informovanost majitelů a výboru společenství vlastníků
 • zajištění upomínání neplatičů a příprava podkladů pro soudní vymáhání dlužných částek
 • zpřístupnění a předání veškerých podkladů pověřeným zástupcům vlastníka nemovitosti v případě kontroly
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace

img_banner_tep.hosp.png